Zerowy PIT – ulga dla młodych

„Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0 dla młodych) osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki” – minister finansów Marian Banaś.

01.08.2019 r. weszła w życie „ulga dla młodych”. Jest ona skierowana dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie to będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli osiągnięte zostaną zarobki ponad wcześniej wspomniany limit, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

By pracownik w 2019 r. mógł skorzystać z ulgi, winien złożyć Oświadczenie. Od 2020 r. oświadczenie nie będzie wymagane, gdyż ulga będzie stosowana domyślnie.

Przewiduje się, że z ulgi może skorzystać ponad 2 mln młodych pracowników.

Wynagrodzenie miesięczne Zysk miesięczny Zysk oczny
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r, 2.250,00 zł 133,00 zł 1.592,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r. 4.765,00 zł 355,00 zł 4.261,00 zł
Na poziomie rocznego limitu 85.528,00 zł 7.127,33 zł 564,00 zł 6768,00 zł

Tab. Prognozowany zysk

Zerowy PIT – ulga dla młodych