Usługi

Kompleksowe usługi księgowe

Nasze biuro oferuje Państwu pełną obsługę spraw księgowych, administracyjnych oraz kadrowo-płacowych.

Księgowość

Z zakresu usług księgowych zajmujemy się:

 • prowadzeniem ksiąg handlowych,
 • prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzeniem i rozliczaniem ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzeniem spraw płacowych,
 • prowadzeniem ewidencji do celów podatku VAT,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzeniem karty podatkowej,
 • kontrolą nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia księgowości,
 • prowadzeniem wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych,
 • nadzorem nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
 • prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów (tzw. "kilometrówka"),
 • rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Reprezentacja przed organami administracji publicznej

Reprezentujemy naszych Klientów przed różnymi organami administracji publicznej.
Pomagamy Państwu w:

 • przygotowywaniu wymaganych przez prawo kalkulacji oraz deklaracji podatkowych,
 • reprezentowaniu w czasie kontroli ZUS,
 • współpracy z audytorami oraz organami kontroli skarbowej,
 • reprezentowaniu w czasie kontroli urzędu skarbowego,
 • sporządzaniu comiesięcznych deklaracji,
 • informowaniu o należnych opłatach.

Usługi płacowo-kadrowe

Pomagamy naszym Klientom w kwestiach związanych z płacami oraz sprawami kadrowymi. Oferujemy Państwu:

 • kompleksowe sporządzanie i rozliczanie płac pracowników (wynagrodzenia, nadgodziny, zwolnienia lekarskie, nieobecności, urlopy),
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów rejestrowych.