AML

Z uwagi na fakt, iż Biuro Rachunkowe TAX CENTRUM, jako Instytucja Obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) wdrożyła Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązała się udostępnić możliwość zgłaszania (w tym anonimowego) naruszeń przepisów AML, na poniższej stronie mogą Państwo zapoznać się z samą procedurą oraz dokonać stosownego zgłoszenia. Aby przejść, proszę wybrać odpowiedni link poniżej.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zgłaszanie naruszeń przepisów AML, w tym anonimowe zgłaszanie

Dodano: 19.08.2021 r.