RODO

Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), celem zapewnienia, że dane osobowe w F.H.U. JAKUB JANIK są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa przez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń; F.H.U. JAKUB JANIK zapewnia, że domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania i wdraża Politykę Ochrony Danych Osobowych w F.H.U. JAKUB JANIK.

Polityka Ochrony Danych Osobowych w F.H.U. JAKUB JANIK

Klauzula Informacyjna RODO – usługi księgowe

Klauzula Informacyjna RODO – usługi prawne

Klauzula Informacyjna RODO – okolicznościowe usługi, w tym rozliczanie PIT osób fizycznych nieprowadzących jednoosobowych działalności gospodarczych

Klauzula Informacyjna RODO dla kandydatów do pracy, pracowników oraz stażystów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ostatnia aktualizacja dokumentów: 31.07.2021 r.
Dodano: 19.08.2021 r.