Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, firmy, które w swoich rocznych dochodach przekroczyły kwotę 1 200 000 euro w walucie polskiej, muszą prowadzić firmową księgowość w pełnej formie. Oznacza to między innymi, że przedsiębiorstwa te zobowiązane są do prowadzenia ksiąg handlowych.

Księgi handlowe, do których prowadzenia zmuszone są określone firmy, to zbiór zapisów księgowych, sald oraz obrotów. Tworzone są one przez dziennik, w którym znajdują się ewidencje zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa, księgę główną i pomocniczą, zestawienie obrotów i sald oraz inwentarz.

Z uwagi na wszelkie wymagania oraz problematykę i złożoność zapisów, prowadzenie księgi handlowej powinno być prowadzone przez specjalistów. Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w usługach prowadzenia rozliczeń na podstawie pełnej księgowości, dzięki czemu możemy zaoferować przedsiębiorcom profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych. Zawsze dostosowujemy nasze usługi do potrzeb i specyfiki klientów, a wszelkie zapisy dokonujemy na podstawie skrupulatnie przeanalizowanych dowodów księgowych – dzięki temu przedsiębiorcy mają pewność, że nasze działania prowadzone są w sposób rzetelny i skuteczny.