Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, mają prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach formy podatkowej o nazwie ryczałt ewidencjonowany. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania musi jednak być złożone przed rozpoczęciem działalności – w innym przypadku podatnik zobowiązany jest do prowadzenia księgi podatkowej przychodów i rozchodów.

W ramach opodatkowania ryczałtowego podatek dochodowy płaci się od przychodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo. Nie trzeba natomiast ustalać rzeczywistych dochodów oraz kosztów, z jakimi wiąże się prowadzenie działalności. Jest to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Z ryczałtowego opodatkowania mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale również spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne i partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.

Nasza firma specjalizuje się również w usługach dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach usługi wykonujemy działania dotyczące m.in. bieżącego księgowania dowodów sprzedaży, sporządzania miesięcznych zestawień ewidencji VAT oraz miesięcznych deklaracji i dowodów płatności, pomocy w US i ZUS oraz aktualizacji danych. Z powodzeniem wykonujemy jednak również wszelkie inne niezbędne czynności oraz pomagamy w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowo-księgowych.