Skutki zmian w prawie konsumenckim

Jednoosobowi przedsiębiorcy jak konsumenci

Dotychczas ochrona konsumencka dotyczyła osób fizycznych, klientów, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Wprowadzono, jednakże zmiany w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta informujące, że w szczególnych przypadkach przedsiębiorca prowadzący jednoosobowy biznes, ma obowiązek być traktowany podobnie, jak konsument i być objęty ochroną przewidzianą przez wspomniane już kodeks i ustawę. W jaki sposób chroniony jest jednak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą? Jakie zapisy ochrony konsumenckiej go dotyczą, a jakie nie? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Od kiedy funkcjonuje pakiet przyjaznego prawa?

Na początku zmiany w życie miały wejść z dniem 20 czerwca 2020 roku, jednakże ze względu na stan pandemii, wstrzymano się z tym do początku roku 2021. Wydłużony czas vacatio legis pozwolił wprowadzanie odpowiednich zmian w wielu branżach, szczególnie finansowej, e-commerce, a także telekomunikacyjnej. Te branże miały szczególnie odczuć zmiany prawne ze względu na rodzaj zapisów, jakie zostały wprowadzone w prawie.

Kiedy przedsiębiorca jest traktowany jako konsument?

Zmiany te dotyczą jedynie podmiotu jakim jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Nie określono jak wielki musi być jego biznes – czy działa na rynku lokalnym, państwowym czy międzynarodowym. Jakie są to więc zmiany?

Wraz z początkiem Nowego Roku 2021, osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą zostać wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do CEIDG ma być jednym z kryterium oceny, pozwalającym na stwierdzenie czy w przypadku zawarcia danej umowy, danej działalności jednoosobowej przysługuje ochrona konsumencka.

Ochrona konsumencka dotyczy z kolei takich kwestii, jak:

  • ochrona w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
  • możliwości powołania się na rękojmia za wadę przedmiotu,
  • możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Ze względu na powyższe rodzaje zmian, w dużym stopniu dotykają one podmiotów, które swoją działalność gospodarczą prowadzą przez internet, na przykład handel elektroniczny.

Skutki zmian w prawie konsumenckim