Zmiany „Polski Ład” 2022 r. – jednoosobowe działalności gospodarcze

Szanowni Państwo,

jak zapewne mieli okazję Państwo usłyszeć, od 01.01.2022 r. wchodzą zmiany w ramach Polskiego Ładu. Zasadniczo nie ma jakiś rewolucji, jednak jest kilka rzeczy, które dotyczą Państwa bezpośrednio.

Składki ZUS

Pierwsza zmiana – składki ZUS. Składki społeczne i zasady rozliczania pozostają bez zmian.
Składka zdrowotna (a więc na służbę zdrowia) zostanie drastycznie zwiększona. Jej wysokość będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz od wysokości dochodów, nie zaś od wartości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał roku poprzedniego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 roku wygląda następująco:
– dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych – 9% dochodu;
– dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym – 4,9% dochodu;
– dla ryczałtowców:
— jeśli przychody nie przekraczają 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł);
— jeśli przychody mieszczą się w graniach 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł);
— jeśli przychody przekraczają 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł);
– dla podatników rozliczających się kartą podatkową – 9% wynagrodzenia minimalnego.

Poza samym wzrostem wysokości składki, ulega zmianie najbardziej niekorzystna rzecz. Dotychczas płacąc 381,81 (tj. 9% z podstawy 4242,38 – tj. 9% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2020 roku) można było od podatku odliczyć 328,78 (czyli odpowiednio 7,75% z podstawy 4242,38). Czyli upraszczając, na zasadach ogólnych, można było co miesiąc zarobić ok. 1925 zł bez podatku – wystarczyło opłacenie składki zdrowotnej.

Obecnie, od stycznia, wyższa składka zdrowotna nie będzie podlegać odliczeniu ani od podatku, ani od przychodu (czyli nie stanowi kosztu w ogóle).

Pojawiło się więc pytanie, czy nadpłata składek w grudniu pozwoli jeszcze odliczyć od podatku składkę zdrowotną. Odpowiedź jest następująca: zawsze można nadpłacić, gdyż niczym się nie ryzykuje (z punktu widzenia karnoskarbowego), należy mieć jednak na uwadze dwie rzeczy: ZUS zawsze może zwrócić nadpłatę (i wtedy nici z tego planu) oraz proszę pamiętać, że składki opłacają Państwo na wspólny rachunek ZUS dla składek społecznych i zdrowotnych – ZUS zawsze może więc całą nadpłatę zaksięgować w poczet składek społecznych i wtedy też nie będzie możliwości odliczenia tej składki od podatku, gdyż tylko zdrowotna podlegała odliczeniu od podatku.

Na Państwa, a więc i na nasze Biuro, zostały nałożone nowe obowiązki – musimy składać deklaracje ZUS (czego w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników) dotychczas nie robiliśmy (wystarczyło złożyć jedną deklarację, by potem ZUS duplikował sobie deklaracje; wyłącznie w przypadku L4 składaliśmy odrębne dokumenty). Od lutego za styczeń będziemy musieli wskazać Państwa przychody, by móc wyliczyć stosowne składki (niezmienne społeczne + zmienną składkę zdrowotną). Niesie to jedną wadę i zaletę jednocześnie: termin płatności składek został wydłużony do 20 następnego dnia miesiąca po miesiącu, za który płacimy (dalej – jeśli ten dzień wypada na dzień wolny, to opłaca się maksymalnie w najbliższym dniu roboczym).

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne

Znaczącą zmianą jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z kwoty 8.000,00 do 30.000,00 zł (uwaga: tylko dla zasad ogólnych! podatek liniowy i ryczałt nie mają kwoty wolnej od podatku). A więc zarabiając do 30.000, nie płaci się podatku. Po przekroczeniu jednak tej kwoty, nie będzie żadnej kwoty wolnej od podatku.

Dalej, zwiększony został pierwszy próg podatkowy z 85.528,00 zł do 120.000,00 zł – można więc zarobić 120.000,00 zł i zapłacić podatek w wysokości 17%. Dla przedsiębiorców zarabiających od 68.412 – 133.692 zł legislator przewidział również ulgę dla klasy średniej, ale nie będę jej tłumaczyć – zasadniczo są to różne dziwne wskaźniki pomniejszające podatek. Ulga ta może być stosowana już w trakcie obliczania miesięcznych zaliczek.

Ponadto, od 01.01.2023 r. nie będzie możliwości rozliczania najmu prywatnego w formie zasad ogólnych – wyłącznie ryczałtowo. Do końca 2022 r. można rozliczać w formie ogólnej, amortyzując przedmiot najmu.

Zmiany objęły również ulgę prorodzinną – więcej: https://www.e-pity.pl/polski-lad/ulga-prorodzinna-2022/

Podatek dochodowy od osób fizycznych – ryczałt

Podstawowa zmiana: rozliczanie najmu prywatnego wyłącznie w formie ryczałtu.

Podsumowanie i kalkulator

Obecnie każdy z Państwa zastanawia się, co dalej i co najkorzystniejsze – poniżej kalkulator, który pomoże to wyliczyć.

Gdyby nie znali Państwo niezbędnych danych, proszę o info – pomożemy (możemy przesłać dotychczasowe wartości przychodów / kosztów / ew. stawki ryczałtu; wartości przychodów i kosztów za okres styczeń – październik — można sobie „na oko” przyjąć średnią i w ten sposób próbować ustalić stosowne wysokości).

https://www.e-pity.pl/polski-lad/kalkulator-forma-opodatkowania-firmy/

Oczywiście moja ocena całych zmian jest nieistotna, ale z pewnością komplikuje to cały system podatkowy i mocno uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek optymalizacji podatkowych – gdyż na samą analizę został niecały miesiąc. Na dzień dzisiejszy najkorzystniejszą formą opodatkowania i prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zachęcamy gorąco do przejścia na tę formę. Szczegółów możemy udzielić wyłącznie osobiście – z uwagi na początkowo zawiły, rozległy i mocno personalny charakter takiej analizy.

Na podjęcie decyzji co do zmiany formy opodatkowania mają Państwo czas do 20.02.2022 r. Zmiana formy opodatkowania opiera się na dokonaniu zmiany w CEiDG.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zmiany „Polski Ład” 2022 r. – jednoosobowe działalności gospodarcze