Podatek VAT. Czy opłaca się być VATowcem?

Przedsiębiorcy prowadzący swoje działalności biznesowe, mogą wybrać czy zostać płatnikiem VAT, czy może jednak zostać zwolnionym z tego obowiązku. Taka ulga przysługuje jednak tym firmom, które w ubiegłym roku rozliczeniowym, nie przekroczyły rocznego przychodu na poziomie 200 tyś. zł. Zanim jednak dowiesz się czy bycie płatnikiem VAT jest opłacane, sprawdź z nami, na czym polega podatek, o którym mowa w tym artykule.

Czym jest VAT?

Jest to podatek, który odprowadza się od zakupywanych produktów i usług. Chociaż to przedsiębiorcy, formalnie rzecz ujmując, są płatnikami, to jednak w praktyce odbiorcy towaru i usług opłacają ten podatek. Zwykle wliczony jest on w cenę danego zakupu. Ujmując inaczej, przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić podatek do fiskusa, aczkolwiek w praktyce opłaca go z kieszeni swoich klientów.

Odliczanie podatku VAT a opłacalność jego rozliczania

Podejmując decyzje o byciu płatnikiem VAT, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odliczenia podatku. Na jakiej zasadzie to działa? VAT można podzielić na dwa rodzaje – należny i naliczony. Naliczony to ten, który płaci przedsiębiorca za zakup danych towarów, z kolei należny to ten, który wliczony jest w cenę produktu sprzedawanego przez daną firmę. Z kolei do urzędu wpłaca się różnicę między podatkiem naliczonym, a należnym. W przypadku, kiedy podatek należny przyjmuje wyższą wartość od VATu należnego, kwota do zapłaty przyjmuje wartości ujemne, to oznacza, że przedsiębiorca nic nie płaci. Co więcej – firma może ubiegać się w takim przypadku o zwrot podatku!

Kiedy warto zdecydować się na bycie płatnikiem VAT?

Podatek VAT nie każdemu przedsiębiorcy się opłaca. Jest to jednak dobre dla firm, które mają możliwość odliczenia podatku, dzięki czemu obniżają wartość podatku należnego o VAT faktury za zakupy. Płatnicy VAT są również atrakcyjni w oczach kontrahentów, szczególnie tych, którzy również rozliczają się w ten sam sposób. W przypadku współpracy dwóch płatników VAT, następuje możliwość odliczenia podatku u obu podmiotów.

Bycie płatnikiem VAT nie jest opłacalne z kolei dla przedsiębiorstw, których konsumenci nie są płatnikami VAT, a także kiedy firma prowadzi swoją działalność na małą skalę oraz rozlicza się za pomocą ryczałtu.

Podatek VAT. Czy opłaca się być VATowcem?