Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w F.H.U. JAKUB JANIK